Phần trình diễn Áo Dài trẻ em từ Trang Phục Áo Dài Sĩ Hoàng

Tuần Lễ Thời Trang Trẻ Em Việt Nam Mùa 5 - Phần trình diễn áo dài trẻ em từ Trang Phục Áo Dài Sĩ Hoàng.

"Thực hiện: VietNam JUNIO Fashion Week"

- Bộ sưu tập Áo Dài Trẻ Em của nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Nhấn vào đây

-  Bộ sưu tập Trái đất này là của chúng Em: Nhấn vào đây

- Bộ sưu tập Nét Vẽ Xanh: Nhấn vào đây

-  Bộ sưu tập Mặt trời bé con: Nhấn vào đây

Cty CP Áo Dài Sĩ Hoàng

Địa chỉ: 107 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Cô Lệ Dung: 0903 653 225

Cô Tuyết Mai: 0916 276 948

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phần trình diễn Áo Dài trẻ em từ Trang Phục Áo Dài Sĩ Hoàng

Phần trình diễn Áo Dài trẻ em từ Trang Phục Áo Dài Sĩ Hoàng

Tuần Lễ Thời Trang Trẻ Em Việt Nam Mùa 5 - Phần trình diễn áo dài trẻ em từ Trang Phục Áo Dài Sĩ Hoàng.

"Thực hiện: VietNam JUNIO Fashion Week"

- Bộ sưu tập Áo Dài Trẻ Em của nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Nhấn vào đây

-  Bộ sưu tập Trái đất này là của chúng Em: Nhấn vào đây

- Bộ sưu tập Nét Vẽ Xanh: Nhấn vào đây

-  Bộ sưu tập Mặt trời bé con: Nhấn vào đây

Cty CP Áo Dài Sĩ Hoàng

Địa chỉ: 107 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Cô Lệ Dung: 0903 653 225

Cô Tuyết Mai: 0916 276 948

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.