VTV2 - Việt Nam, Đất nước, Con người: Nàng đẹp nhất khi mặc Áo Dài (Nhà thiết kế Sĩ Hoàng)

Khởi nghiệp với áo dài từ năm 1989, #Sĩ_Hoàng là một trong những nhà thiết kế áo dài đầu tiên của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Thành tựu đầu tiên của anh là áo dài vẽ, áo dài hoa văn các dân tộc và sau đó là những bộ áo dài theo những người đẹp và các chính khách đi khắp năm châu. Thành công lừng lẫy trong sự nghiệp nhưng trong cuộc sống đời thường, Sĩ Hoàng không mặc đồ hiệu, anh thường đi xe bus đến bảo tàng áo dài và xén cây tỉa cỏ chăm sóc nơi đây như một lão nông thực thụ...

  • Nhà thiết kế Sĩ Hoàng ngày ngày đi xe bus đến Bảo tàng Áo Dài, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh để làm việc...
  • Anh bận đồ giản dị, hầu như không chạy theo xu hướng thời trang nào cả...
  • Ngoài thiết kế Áo Dài và làm Bảo Tàng, Sĩ Hoàng còn là tác giả của show diễn "Điểm Một Thời" kể chuyện về văn hóa trang phục Việt Nam...
  • Một trong những viên gạch nhỏ đã đóng góp không ngừng nghỉ "Để Nàng đẹp nhất khi mặc Áo Dài" Tháng 1/2019

 

Nguồn: VTV2

VTV2 - Việt Nam, Đất nước, Con người: Nàng đẹp nhất khi mặc Áo Dài (Nhà thiết kế Sĩ Hoàng)

VTV2 - Việt Nam, Đất nước, Con người: Nàng đẹp nhất khi mặc Áo Dài (Nhà thiết kế Sĩ Hoàng)

Khởi nghiệp với áo dài từ năm 1989, #Sĩ_Hoàng là một trong những nhà thiết kế áo dài đầu tiên của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Thành tựu đầu tiên của anh là áo dài vẽ, áo dài hoa văn các dân tộc và sau đó là những bộ áo dài theo những người đẹp và các chính khách đi khắp năm châu. Thành công lừng lẫy trong sự nghiệp nhưng trong cuộc sống đời thường, Sĩ Hoàng không mặc đồ hiệu, anh thường đi xe bus đến bảo tàng áo dài và xén cây tỉa cỏ chăm sóc nơi đây như một lão nông thực thụ...

  • Nhà thiết kế Sĩ Hoàng ngày ngày đi xe bus đến Bảo tàng Áo Dài, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh để làm việc...
  • Anh bận đồ giản dị, hầu như không chạy theo xu hướng thời trang nào cả...
  • Ngoài thiết kế Áo Dài và làm Bảo Tàng, Sĩ Hoàng còn là tác giả của show diễn "Điểm Một Thời" kể chuyện về văn hóa trang phục Việt Nam...
  • Một trong những viên gạch nhỏ đã đóng góp không ngừng nghỉ "Để Nàng đẹp nhất khi mặc Áo Dài" Tháng 1/2019

 

Nguồn: VTV2