Áo Dài Sĩ Hoàng

29/9 DEF Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1

PHÒNG KINH DOANH

Cô Lệ Dung: 0906 647 649

Cô Tuyết Mai: 0916 276 948

EMAIL

ledung0412@yahoo.com.vn

.