Sĩ Hoàng - Cần công bố Áo Dài là Quốc phục

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã có những kiến nghị, những giải pháp gửi tới những Nhà quản lý văn hóa, để làm sao chiếc Áo Dài có được sự hiện diện toàn cầu, được thế giới công nhận là “Quốc phục” của người Việt và không thể bị xâm phạm một cách tuỳ tiện.

Theo: VTV9

Thực hiện: Nhịp Sống Phương Nam

Sĩ Hoàng - Cần công bố Áo Dài là Quốc phục

Sĩ Hoàng - Cần công bố Áo Dài là Quốc phục

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã có những kiến nghị, những giải pháp gửi tới những Nhà quản lý văn hóa, để làm sao chiếc Áo Dài có được sự hiện diện toàn cầu, được thế giới công nhận là “Quốc phục” của người Việt và không thể bị xâm phạm một cách tuỳ tiện.

Theo: VTV9

Thực hiện: Nhịp Sống Phương Nam