Nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã có những kiến nghị, những giải pháp gửi tới những Nhà quản lý văn hóa, để làm sao chiếc Áo Dài có được sự hiện diện toàn cầu, được thế giới công nhận là “Quốc phục” của người Việt và không thể bị xâm phạm một cách tuỳ tiện.

Khởi nghiệp là giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng Sĩ Hoàng lại đam mê sáng tạo và thành danh trong vai trò nhà thiết kế thời trang. Hơn 30 năm tâm huyết sáng tạo nghệ thuật, NTK Sĩ Hoàng và thương hiệu mang tên anh đã trở thành tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam và quốc tế.

Page 1 of 2