VOV.VN - Bảo tàng Áo dài là nơi trưng bày một câu chuyện về chiếc Áo dài Việt Nam, từ lúc hình thành cùng với những đổi thay trong đời sống xã hội...

Cứ bắt đầu thực hiện một ý tưởng, một chuyên đề là “hắn” cãi nhau với tôi, trêu chọc tôi đủ điều. Vậy mà Bảo Tàng Áo Dài đã có đủ 7 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...