HƯỚNG DẪN ĐO TRANG PHỤC

Category: Hướng dẫn đo áo dài
Published on 10 April 2015
Written by Sĩ Hoàng Hits: 986

 BẢNG HƯỚNG DẪN ĐO TRANG PHỤC ÁO DÀI

INTRUSTION HOW TO TAKE A MEASUREMENT FOR AODAI

 

 

 •  CHIỀU DÀI ÁO Đo từ chân cổ ( gáy ) đến nơi vừa ý

     DRESS LENGTH Length from the neck (nape) to the right position you want

 •  HẠ EO SAU Đo phía sau lưng, đo từ gáy tới vị trí nhỏ nhất của thắt lưng

     BACK LOW WAIST Measure the back, measure from nape to the smallest position of the waist

 •  DÀI TAY  Đo từ chân cổ  ngang qua vai kéo xuống cổ tay

     SLEEVE LENGTH Measure from the bottom of neck down to the wrist

 •  VÒNG NÁCH

     ARMPIT Measure around of the armpit

 • BẮP TAY

     HIGH BICEPS Measure around the biggest of the arm (close up the armpit)

 •  KHỦY TAY

     LOW BICEPS Measure around the smallest of the arm(close up the elbow)

 •  CỬA TAY

     WRIST Measure around the wrist

 •  VÒNG CỔ Đo vòng chân cổ

     ROUND NECK Measure around the base of the neck

 •  NGỰC TRÊN Đo vòng ngực trên ( vị trí ngang nách )

     HIGH BREAST Measure around the upper chest (armpit horizontal position)

 •  NGỰC CHÍNH Đo vòng ngực tại vị trí lớn nhật của ngực

     BUST Measure around the largest breasts.

 •  HẠ NGỰC Đo từ chân cổ cho tới đầu núm ngực

     LOW BREAST Measure from the bottom of the neck to the nipple

 •  KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐẦU NGỰC

     DISTANCE OF 2 NIPPLES

 •  VÒNG EO Đo vòng chỗ nhỏ nhất của thắt lung

     WAIST Measure around the smallest spot of the waist(belt)

 •  VÒNG MÔNG Đo vòng chỗ nhỏ nhất của mông

     BUTT Measure around the smallest spot of the butt

 •  CHIỀU DÀI QUẦN Đo từ eo đến cách gót giày 1cm

     LENGTH OF TROUSERS (From waist to 1cm from the  ground)

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐO TRANG PHỤC ÁO DÀI BẰNG HÌNH ẢNH

 INTRUSTION IN DETAILS HOW TO TAKE A MEASUREMENT FOR AODAI BY IMAGES

 

Nhấn vào link sau đây: Xem hướng dẫn bằng hình ảnh (See instructions by Photos)

 
Copyright by SiHoang 2015